a-stroom

1ste graad – 2de jaar a

25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4
+ basisoptie5
+ differentiatie*2

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.

* Voor de basisopties ‘Bedrijf en organisatie’ en ‘Maatschappij en welzijn’ bestaat de differentiatie uit 1 lesuur Frans en 1 lesuur naar keuze.