2de leerjaar a: Moderne talen wetenschappen variant STEM

Voor wie?

De basisoptie moderne talen en wetenschappen biedt je verdere uitbreiding van je basiskennis wetenschappen en talen. Kies je voor de variant STE(A)M, dan ga je verder aan de slag met de vaardigheden en de kennis die je in het eerste jaar opdeed*. Het lesurenpakket wetenschappen wordt uitgebreid met 2 lesuren STEAM. Je verwerft meer inzicht in processen, technieken, wetenschappelijke benaderingen en toepassingen vanuit de vakken wiskunde, wetenschappen, techniek én voegt daar zin voor ondernemen en materialenkennis en esthetiek aan toe. Je werkt met meetinstrumenten, tabellen, data, programmeertaal, specifieke methodieken en toestellen. Je leert proefondervindelijk en projectmatig in het wetenschapslokaal en in het FabLab, op jouw maat. Je wordt hierin uitgedaagd en begeleid door ons veelzijdig STEM-team. Je studeert vlot en graag.

* Het is uiteraard ook mogelijk dat je zonder voorkennis STEM instapt. Informeer je naar hoe je goed voorbereid start bij het STEM-team.

En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod ASO. Informeer je hier voor het studieaanbod TSO van het derde jaar van SUI.

5 lesuren Moderne talen wetenschappen variant STEM
STEM (wetenschappen)3
moderne talen2
STEAM (met zin voor kunst en onderneming)2
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.