a-stroom

1ste graad – 1ste jaar a

27 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde 2
beeld2
Engels1
Frans3
geschiedenis1
godsdienst (CLIL)2
lichamelijk opvoeding2
mens en samenleving1
muziek1
natuurwetenschappen2
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. De leerling kan dit vak in het Engels volgen.