1ste jaar a: Sport en wetenschappen

Voor ‘Sportieve wetenschappers’

Je beweegt graag, verkent en verlegt graag je grenzen. Sport is voor jou een manier van leven: het zit in je dagelijkse routine. Je wil daarbij alles weten over hoe je lichaam reageert wanneer je je grenzen verlegt, wat je lichaam nodig heeft om bewegen en sporten mogelijk te maken. Je verdiept je in de verschillende wetenschappelijke vakken om dit meer en beter te doorgronden. Anatomie en fysiologie (natuurwetenschappen), gezonde voeding… komen daarbij aan bod.

Je studeert graag en vlot voor alle vakken. Je hebt een brede interesse, ook in andere theoretische vakken.

En daarna?

Vanuit Sport en wetenschappen kan je naar Moderne talen en wetenschappen variant Sport. Ook in de 2de en 3de graad is een mogelijkheid om studierichtingen binnen de finaliteit doorstroming (aso) te blijven combineren met een variant Sport.

Je schakelt ook vlot naar deze basisopties:

  • Economische en bedrijfswetenschappen (Economie en organisatie)
  • Moderne talen en wetenschappen variant talen
  • Moderne talen en wetenschappen variant STEM

Alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. Klassieke talen.
Wat je ook kiest: sta stil bij wie je bent, wat je graag doet en wat je goed kan!

5 lesuren Sport en wetenschappen
groeiuur1
sport2
wetenschappen2
27 lesuren Algemene vorming
aardrijkskunde 2
beeld2
Engels1
Frans3
geschiedenis1
godsdienst (CLIL)2
lichamelijk opvoeding2
mens en samenleving1
muziek1
natuurwetenschappen2
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning.
De leerling kan dit vak in het Engels volgen.