b-stroom

1ste graad – 2de jaar b

20 lesuren algemene vorming
beeld1
Engels1
Frans2
godsdienst2
lichamelijk opvoeding2
maatschappelijke vorming2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands3
techniek2
wiskunde3
+
basisoptie10
groeiuur1
coachuur1