b-stroom

1ste graad – 1ste jaar b

Basis
beeld1
Engels1
Frans2
godsdienst2
lichamelijk opvoeding2
maatschappelijke vorming*1
muziek1
natuurwetenschappen3
Nederlands4
techniek4
wiskunde4
+
beeld2
groeiuur1
techniek2

* Een combinatie van geschiedenis en aardrijkskunde in themavorm.

Voor wie?

Je start in het eerste jaar b-stroom*.

Je komt terecht in een kleine klasgroep waar extra wordt ingezet op begeleiding.

Door een goede mix van praktische vakken afgewisseld met theoretische vakken word je vaardiger en bouw je je kennis op. Zo kan je na het 1ste jaar b-stroom je getuigschrift van het basisonderwijs alsnog behalen.

Je leert jezelf beter kennen. Je staat stil bij wie je bent, wat je goed kan en wat je graag doet.

* Je behaalde het getuigschrift basisonderwijs niet. Je start dus in de b-stroom.

En daarna?

Samen met jou en je ouders ontdekken we wat de volgende stap is in je schoolloopbaan. Elke basisoptie in de b-stroom is daarbij een mogelijkheid.

Soms maakt een leerling na het 1ste jaar b-stroom de overstap naar het 1ste jaar a-stroom of wordt hij voorbereid op het 2de jaar a-stroom. Dit is iets wat we samen met jou bekijken, waarin we jou begeleiden.