1ste jaar a: Bedrijf en organisatie

Voor ‘Ondernemers met IT-skills’

Je kijkt met een onderzoekende blik naar producten, wil weten hoe ze ontstaan, van waar ze komen, hoe ze via een bedrijf de weg vinden naar jou thuis. Je leert de werking en de organisatie van een bedrijf kennen: hoe spreek je de koper aan, hoe bepaal je de prijs en is de winst ook echte winst? Je bereidt je voor op een ondernemend project en krijgt daarbij alle tips en tricks mee van de begeleidende leerkrachten. Je werkt graag en vlot met de computer. Je zet je eerste stappen in het programmeren en leert hoe je dit kan integreren in de wereld van economie en organisatie.

Via de coachuren wiskunde en Frans krijg je de kans om telkens één lesuur extra in te zetten om de basisvorming voor deze vakken goed onder te knie te krijgen of om je te verdiepen in bepaalde leerplandoelen van deze vakken.

En daarna?

Vanuit het keuzepakket ‘Bedrijf en organisatie’ kies je voor de basisoptie ‘Bedrijf en organisatie’ of voor de basisoptie ‘Economische en bedrijfswetenschappen’(Economie en organisatie) in het 2de jaar.

Je schakelt ook vlot naar:

  • ‘Maatschappij en welzijn’

Ook alle andere basisopties zijn mogelijk m.u.v. Klassieke talen. Hou rekening met de feedback die je kreeg tijdens de coachuren.
Wat je ook kiest, sta stil bij wie je bent, wat je graag doet en wat je goed kan!

5 lesuren Bedrijf en organisatie
groeiuur (filmpje)1
bedrijf en organisatie 2
coachuur* Frans1
coachuur* wiskunde1

* Tijdens het coachuur krijg je extra oefentijd voor de leerstof OF verdiep je je in de leerstof, afhankelijk van wat je nodig hebt!

27 lesuren Algemene vorming
aardrijkskunde 2
beeld2
Engels1
Frans3
geschiedenis1
godsdienst (CLIL)2
lichamelijk opvoeding2
mens en samenleving1
muziek1
natuurwetenschappen2
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning.
De leerling kan dit vak in het Engels volgen.