2de leerjaar a: Klassieke talen Grieks-Latijn

Voor wie?

Studeren gaat vlot voor jou en je houdt van een extra uitdaging. Het vak ‘klassieke talen’ vond je boeiend in het eerste jaar.

In het tweede jaar leg je vanuit je grammaticale voorkennis van het Latijn al snel de basis voor de Griekse taal met al haar rijkdom. Je zal merken dat het Nederlands op heel wat terreinen woorden heeft ontleend aan het Grieks, in het bijzonder in de wetenschappen.

De oude teksten dompelen je onder in de wondere wereld van Griekse helden en goden, van filosofen en historische figuren. De verdieping in de beschaving en leefwereld van de oude Grieken zal duidelijk maken hoezeer wij aan hen schatplichtig zijn.

Grieks-Latijn is een sterk theoretisch pakket dat jongeren met een grote interesse voor talen, literatuur en cultuur zeker zal aanspreken.

En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod ASO.

5 lesuren Klassieke talen Grieks-Latijn
Latijn4
Grieks1
Grieks2
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.