2de leerjaar a: Economische en bedrijfswetenschappen

Je hebt zin in ondernemen en wil er alles over weten. Je maakt kennis met producten en waarom ze wel of net niet goed in de markt liggen. Je test producten zelf uit en doet zo ook aan consumentenonderzoek waardoor je inzicht krijgt in koopgedrag. Je verkent de markt, leert debatteren, data in grafieken gieten en lezen, je leert je winst berekenen. Je werkt graag en vlot met de computer. Je leerkrachten leren je de leerstof verwerken o.a. met hulp van heel wat digitale tools en scherpen zo je digitale vaardigheden aan. Je zet je eerste stappen in programmeren. En als klap op de vuurpijl start je met al je opgedane kennis een ondernemend project: van het kiezen van het product tot en met het inpakken ervan… alles doe je zelf. Zoals een echte ondernemer.
Je studeert vlot en graag en hebt een brede interesse, ook in andere theoretische vakken.

En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod ASO. Informeer je hier voor het studieaanbod TSO van het derde jaar van SUI.

5 lesuren Economische en bedrijfswetenschappen
economische en bedrijfswetenschappen5
kies uit
talen(t)2
OF
STEM2
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.