2de leerjaar a: Moderne talen en wetenschappen variant talen

Voor wie?

De basisoptie moderne talen en wetenschappen biedt je verdere uitbreiding van je basiskennis wetenschappen en talen. Je studeert vlot en graag.

  • Kies je voor de variant talen en breid je verder uit met de keuze-uren ‘Talen(t)’, dan kies je krachtig voor talen. Je bent een ‘taalgenieter’.

Je wordt communicatief vaardiger in het Engels, Nederlands en Frans: je leert je vlotter bewegen in een breder gamma aan relevante communicatieve situaties. Je leert verbanden zien tussen de talen en breidt hierbij heel laagdrempelig je kennis uit naar andere talen zoals Spaans en Duits. Je vergelijkt de verschillende culturele aspecten, eigen aan de taal en waar deze beoefend wordt. Deze meertaligheid inzetten, vergroot je inzicht in en openheid voor de samenleving, voor de wereld.

  • Kies je voor de variant talen dan krijg je nog steeds een geïntegreerd talenpakket waarbij je vooral werkt aan je communicatieve vaardigheden. De keuze-uren kan je ook invullen met ‘Initiatie Economie’. Je maakt kennis met hoe de economie werkt. Je leert hoe er een wisselwerking is tussen jou als consument, de overheid en de bedrijfswereld.
En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod ASO. Informeer je hier voor het studieaanbod TSO van het derde jaar van SUI.

5 lesuren Moderne talen en wetenschappen variant talen
moderne talen3
wetenschappen2
kies uit
talen(t)2
OF
initiatie economie2
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.