2de leerjaar a: Latijn variant STEM

Voor wie?

Je bouwt verder op je kennis van het 1ste jaar: je breidt je woordenschat, grammatica verder uit en combineert dit met een verdere verdieping in de Romeinse cultuur. Je studeert vlot en graag, voor alle vakken.
De basisoptie Latijn combineer je in de 2 keuze-uren met STEM.*

STEM staat voor:

  • Science
  • Technology
  • Engineering
  • Mathematics

Je leert een onderzoeksvraag wetenschappelijk te formuleren en je benadert deze onderzoeksvraag geïntegreerd vanuit de vakken techniek, (natuur)wetenschappen, wiskunde.

Laat je uitdagen in het FabLab** en laat je inspireren door de materialen, de toestellen en door je leraren die je mee op weg zetten om je onderzoek vorm te geven en uit te voeren!

* Combineer je Latijn liever met een uitbreiding van talen? Kies dan voor de basisoptie Grieks-Latijn.

** Een FabLab (samentrekking van Fabrication Laboratory), is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen. Om de naam fab lab te mogen dragen, moet deze werkplaats voldoen aan het Fab Lab Charter. Meer info: Fablab Lier

En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod ASO.

5 lesuren Latijn variant STEM
Latijn5
STEM2
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.