2de leerjaar a: Sportwetenschappen

Je maakt verder kennis met meerdere sporten uit verschillende bewegingsdomeinen en sportcontexten. Hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde levensstijl wordt voor jou steeds duidelijker. Je kennis over de wisselwerking tussen voeding, beweging en je lichaam bouw je tijdens de wetenschapslessen verder op. Je ontwikkelt, naast je motorische vaardigheden, ook je sociale vaardigheden. Verantwoordelijkheid nemen, afspraken naleven, samenwerken… zijn daarbij geen loze begrippen en pas je echt toe.

En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod ASO. Informeer je hier voor het studieaanbod TSO van het derde jaar van SUI.

5 lesuren geïntegreerd sportwetenschappen
sport2
wetenschappen3
Talen(t) of STEM2
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

CLIL = Content and Language Integrated Learning. Je kan er voor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels en het vak aardrijkskunde in het Frans te volgen. Je kiest dan voor CLIL bij beide vakken.