2de leerjaar a: Maatschappij en welzijn variant Cultuur en media

Voor wie?

Je leert hoe je beter voor jezelf en voor de mensen rond je kan zorgen. Je staat stil bij hoe omgevingsfactoren en maatschappelijke factoren een invloed hebben op je levensstijl, op verzorging, op welzijn. Je leert reflecteren en stil te staan bij keuzes die je kan maken. Lichaamsverzorging, mode, vormgeving, interieur, sfeerschepping, voeding… zijn daarbij de vertrekpunten.

Daarnaast leer je hoe en waarom communicatie dit alles beïnvloedt. Je breidt je kennis uit over andere culturen. Je neemt graag initiatief en je gebruikt je enthousiasme om,- wie weet-, je eerste evenement te organiseren.

Keuze-uren

De school kiest ervoor om Frans te versterken via een coachuur Frans.
Daarnaast kan je kiezen tussen een extra uur ‘beeld’ of een lesuur ‘initiatie bedrijf en organisatie’.

  • Keuze-uur beeld: je leert tijdens dit expressief uitdrukken door gebruik te maken van verschillende technieken, materialen en het gebruik van kleuren.
  • Keuze-uur ‘bedrijf en organisatie’: je staat tijdens dit lesuur stil ondernemerschap: hoe ontstaat een product, hoe komt het op de markt en hoe zorgt een onderneming ervoor dat het jou aanspreekt? Wat is koopgedrag en hoe heeft jouw koopgedrag effect op de economie in het algemeen?
En daarna?

Kies voor studierichtingen die aansluiten bij je interesses en mogelijkheden. Informeer je hier voor het studieaanbod van het derde jaar van SUI.

5 lesuren Maatschappij en welzijn variant Cultuur en media
maatschappij en welzijn3
cultuur en media2
Frans1
kies uit
beeld1
OF
bedrijf en organisatie1
25 lesuren algemene vorming
aardrijkskunde (CLIL)1
Engels2
Frans3
geschiedenis (CLIL)2
godsdienst2
groeiuur1
lichamelijk opvoeding2
muziek1
natuurwetenschappen1
Nederlands4
techniek2
wiskunde4

* Voor de basisopties ‘Bedrijf en organisatie’ en ‘Maatschappij en welzijn’ bestaat de differentiatie uit 1 lesuur Frans en 1 lesuur naar keuze.