inschrijvingen

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 kan vanaf de Opendag op 10 maart 2018 van 10 tot 17 uur

Die dag kan je de Campus Sint-Ursula, en dus ook onze middenschool, ontdekken. Er zijn op geregelde tijdstippen infosessies; vak- en klaslokalen worden opengesteld en kunnen via verschillende doeroutes worden bezocht. Al je vragen worden beantwoord door leraren, leerlingenbegeleiders, leerlingen en directie.
Er is heel veel te beleven!

extra inschrijfmomenten:

Woensdag 14 maart en woensdag 25 april tussen 13.00 uur en 18.00 uur

Kan je nog voor elk keuzepakket inschrijven?

Voor het 1ste jaar a

- met keuzepakket handel

- met keuzepakket sociale en technische vorming

- met keuzepakket Klassieke Studiën (= Latijn)

Voor het 1ste jaar a

- met keuzepakket extra wiskunde en talen (=moderne)

- met keuzepakket STEM

en voor het 1ste jaar b-stroom

kan je enkel inschrijven op een wachtlijst.  Deze ‘richtingen’ werden volverklaard.

Inschrijven op een wachtlijst: wat houdt dat in?

Wanneer je toch wil aanmelden voor een studiepakket dat volverklaard werd, doe je het volgende:

- je meld je aan op school

- de school noteert je naam en de contactgegevens in chronologische volgorde op een lijst

- wanneer er een plaats vrijkomt, wordt de eerste persoon op de wachtlijst gecontacteerd en uitgenodigd voor een inschrijving

- ten laatste op 6 juli is het duidelijk of er nog plaatsen vrijgekomen zijn en kan je gecontacteerd worden.         

Vragen, bedenkingen, suggesties?  Neem gerust contact op met de school: 03 491 92 00

In de zomervakantie van 2018 kan je bij ons terecht :

Zaterdag 30 juni van 9.00 uur tot 16.00 uur

Van maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli van 9.30 uur tot 17.00 uur

Maandagavond 2 juli tussen 17.00 en 20.00 uur (enkel op afspraak)

Van maandag 20 augustus t/m vrijdag 31 augustus tussen 9.30 uur en 17.00 uur

Dinsdagavond 21 augustus tussen 17.00 en 20.00 uur (enkel op afspraak)

Zaterdag 25 augustus van 9.30 uur tot 13.00 uur (enkel op afspraak)

Je bent natuurlijk altijd welkom, liefst tijdens de schooluren. Het is ook mogelijk een afspraak te maken zodat je het moment zelf kan kiezen!

Wat breng je mee bij een inschrijving?

  • de identiteitskaart, kids-id of SIS-kaart
  • het rapport van de leerling
  • het originele getuigschrift of attest van het basisonderwijs
  • eventueel de baso-fiche
  • attest vorig schooljaar (voor tweedejaars of voor leerlingen die hun eerste jaar dubbelen)
  • indien een leerprobleem werd gemeld, het attest of diagnoseverslag
  • bewijs dat uw kind tot een voorrangsgroep behoort, zoals bijvoorbeeld bewijs van studietoelage

Het nieuwe inschrijvingsdecreet

Alle informatie over het nieuwe inschrijvingsdecreet vindt u hier of in de brochure.

 

Het schoolteam van de Sint-Ursulamiddenschool

AddThis Social Bookmark Button

© 2011 - Sint-Ursula Middenschool