Om het bedrag dat voor de boeken dient betaald te worden, in te perken, bestaat er een boekenfonds. Dat maakt het mogelijk de handboeken te huren.

De ouders betalen een klein bedrag per boek en als het schooljaar voorbij is, worden de gebruikte boeken gewoon ingeleverd.

Ook het rekentoestel kan op die manier gehuurd worden, zodat alle leerlingen over hetzelfde toestel beschikken... Dit maakt het gemakkelijk voor de wiskundeleraar om het gebruik ervan toe te lichten.

Schoolagenda, werkmappen, een aantal benodigdheden en turnpak kunnen aangekocht worden via de school.

Er worden per schooljaar drie gedetailleerde rekeningen aan de ouders bezorgd, waarop naast de huur van boeken en de aankoop van schoolgerief ook de excursies en het zwemmen worden aangerekend.

Bij de inschrijving wordt een voorschot van €100 gevraagd om de school in staat te stellen de nodige aankopen te doen.