Na ziekte wordt het voor sommigen moeilijk voor elk vak terug aan te sluiten. Het gebeurt ook dat leerlingen problemen hebben met een bepaald leerstofonderdeel.

Om die redenen organiseren we wekelijks inhaallessen voor het vak wiskunde.

Deze lessen gaan door tijdens de middagpauze. De vakleraar duidt de leerlingen aan, maar uiteraard mag een leerling er ook zelf om vragen.

Inhaallessen dienen niet om leerlingen met te weinig motivatie of aanleg bij te werken, er kan dus niet langdurig gebruik van gemaakt worden.