Een sterk uitgebouwd systeem van studiebegeleiding zorgt ervoor dat elke leerling optimale ontplooiingskansen krijgt.

Terwijl de structurele aanpak van leren leren erop gericht is alle leerlingen een degelijke studiemethode bij te brengen, staan de interne begeleiders en de CLB-medewerkers klaar om leerlingen met problemen individueel te ondersteunen.

Bij melding of vermoeden van leerstoornissen volgen we een stappenplan en kan de leerling, indien nodig, rekenen op stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen (sticordi-maatregelen).