socio-emotionele leerlingenbegeleiding

We willen dat onze school een veilige en vertrouwde omgeving is, waar aandacht is voor het welzijn van alle leerlingen. Het is ieders verantwoordelijkheid hieraan actief bij te dragen.

De begeleiding van leerlingen moet hierin een cruciale rol spelen. Deze begeleiding veronderstelt de betrokkenheid van alle personeelsleden en ondersteuning vanuit de directie en het clb. Door te werken volgens het 4-lijnen-model wordt dit optimaal gerealiseerd. De klassenleraren en vakleerkrachten zijn de eerste antenne bij klas- en individuele problemen. De leerlingbegeleiders coƶrdineren en dragen zorg voor de
begeleiding via een goede communicatie en een overlegcultuur tussen alle betrokkenen.

Om een goede begeleiding te kunnen realiseren is de bereikbaarheid essentieel. Dit betekent voornamelijk een hoge beschikbaarheid en een lage drempel.

Opleiding en nascholing vormen de hoekstenen voor de professionaliteitvan de begeleiding.

De begeleiding vertrekt vanuit de leerling, die als een volwaardige partner wordt betrokken in het begeleidingsproces. Hierbij leggen we steeds de nadruk op het coachen van de leerling, waarbij wij samen met leerlingen, ouders en externen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. We hebben ook aandacht voor het contact met ouders en het tijdig doorverwijzen naar externen.

De werking van de leerlingenbegeleiding op school moet regelmatig geƫvalueerd worden om zo dynamisch en innovatief te blijven.

Een gedeelde visie op leerlingenbegeleiding zal bijdragen tot een aangenaam leefklimaat op onze school, wat onze basisdoelstelling is.