Sint-Ursulamiddenschool is de onderbouw van Sint-Ursula-instituut en Sint-Ursulalyceum.

Onze school is een authentieke middenschool. Dit houdt in dat het een instelling is van de eerste graad secundair onderwijs, met een eerste leerjaar A, een eerste leerjaar B, een tweede leerjaar met tenminste vijf basisopties en een beroepsvoorbereidend leerjaar. Klik hier, dan geven we graag enkele goede redenen om voor onze school te kiezen.

Als lid van St.a.m., de Studiegroep Authentieke Middenscholen (www.stam-vlaanderen.be), werken we mee aan het optimaliseren van het middenschoolonderwijs in Vlaanderen.

Basisdoelen

De bewuste keuze voor een authentieke middenschool steunt zowel op sociale als op pedagogische motieven. We streven immers vier basisdoelen na:

 1. Opvang van alle basisschoolverlaters

  Dit betekent:
  • een zo heterogeen mogelijke groepssamenstelling;
  • optimale ontplooiingskansen voor iedereen;
  • sociale integratie van jongeren;
  • een grote zorgbreedte;
  • een uitgebouwde begeleiding.
 2. Basisvorming voor alle leerlingen

  Dit impliceert:
  • dat processen van kiezen zo weinig mogelijk determinerend zijn voor de verdere studieloopbaan;
  • dat keuzerijpheid kansen tot groeien krijgt.
 3. Uitstel van studiekeuze en positieve oriƫntering

  Dit houdt in:
  • dat de sleutelcompetenties aangebracht worden om kritisch-creatief in te spelen op de uiteenlopende eisen van de maatschappij en om deel te nemen aan de uitbouw ervan,
  • dat deze basisvorming aan zoveel mogelijk leerlingen op een zo effectief mogelijke manier verstrekt wordt.
 4. Begeleiding van alle leerlingen

  Deze begeleiding gebeurt op het vlak van:
  • leren leren;
  • leren kiezen;
  • leren omgaan met anderen.